| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Metodekatalog

Page history last edited by AnneWermuth 3 years, 2 months ago

DEFACTUM har udarbejdet et metodekatalog, som samler de vigtigste metoder og redskaber i forbedringsarbejde.

Kataloget er tilgængeligt på DEFACTUMs hjemmeside: https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/kerneydelser/forbedringsarbejde/metodekatalog/

 

Her på wikien er der vejledninger, uddybende beskrivelser, eksempler og redskaber, der supplerer de enkelte afsnit og beskrivelser i metodekataloget.

 

Metodekataloget består af afsnit om...

 1. Metoder til planlægning og målstyring
 2. Organisering af forbedringsarbejdet 
 3. Undersøgelses og dataindsamlingsmetoder
 4. Statistiske analysemetoder
 5. Metoder til innovation og test af ny praksis
 6. Metoder til implementering og fastholdelse
 7. Videndeling og spredning 

 

Metodekataloget bygger på 10 års danske erfaringer med forbedringsarbejde i nationale, regionale og lokale projekter på social- og sundhedsområdet. Det er udarbejdet af DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland. 

 

Flere af DEFACTUMs konsulenter har efteruddannet sig hos Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, USA (fx ved at deltage i Break Through Series College) og har deltaget i danske gennembrudsprojekter. Desuden samarbejder DEFACTUM på Forbedringsvejlederuddannelsen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som de sidste 10 år også har anvendt IHIs tilgang til forbedringsarbejde. og som siden Operation Life-kampagnen (2007-2009) har benyttet IHIs konsulenter i udviklingen af deres nationale forbedringsprojekter (Patientsikkert Sygehus, Sikre Fødsler, Sikkert Patientflow, I sikre hænder og Sikker Psykiatri). 

 

Kataloget er desuden inspireret af følgende kilder:

 1. The Improvement Guide
 2. Jacob Anhøj 2015 
 3. Sundhedsstyrelsen 2014
 4. Knut Borch Johnsen et al 2016
 5. Paul Bartels et al 2016 
 6. Henrik W Bendix Kirsten Engholm Jensen og Peter Wiborg Astrup 2015
 7. Iben Duvald Kirsten Engholm Jensen og Peter Wiborg Astrup 2015 
 8. Everett M Rogers 1962 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.