| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Metoder til innovation og test af ny praksis

Page history last edited by AnneWermuth 4 years, 3 months ago

Der findes mange innovationsmetoder og metoder til test af ny praksis.

I DEFACTUMs Metodekatalog er udvalgt følgende:

 

 

Desuden er Tænk Anderledes-konceptet nævnt.

 

Se også værktøjskassen for innovationsarbejde, som findes på Koncern HR Udviklings hjemmeside: 

https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/skave-vinkler---en-varktojskasse-til-innovation/

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.