| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Metoder til innovation og test af ny praksis

Page history last edited by AnneWermuth 3 years, 2 months ago

Der findes mange innovationsmetoder og metoder til test af ny praksis.

I DEFACTUMs Metodekatalog er udvalgt følgende:

 

 

Desuden er Tænk Anderledes-konceptet nævnt.

 

Se også værktøjskassen for innovationsarbejde, som findes på Koncern HR Udviklings hjemmeside: 

https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/skave-vinkler---en-varktojskasse-til-innovation/

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.